Verliezen in de VPB

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

262 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage zet ik de verliesverrekeningsregels voor in Nederland gevestigde vennootschappen uiteen. Ik analyseer onder meer in hoeverre Nederland voldoet of kan voldoen aan de aanbeveling van de Europese Commissie van 18 mei 2021 over de fiscale behandeling van verliezen geleden gedurende de coronacrisis. In de aanbeveling wordt een gecoördineerde aanpak uiteengezet van de behandeling van verliezen over de boekjaren 2020 en 2021. Daarnaast bespreek ik de verliesverrekeningsregels in het licht van de huidige ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur.

In paragraaf 2 worden “binnenjaarse” verliesverrekeningsregels besproken. Daarmee bedoel ik de regels omtrent verliesneming op vermogensbestanddelen die van invloed zijn op het fiscale jaarresultaat. Ik ga expliciet in op de fiscale gevolgen van een afwaarderingsverlies op een vordering, een deelnemingsverlies, een liquidatieverlies en de door de wetgever getroffen mogelijkheid om coronagerelateerde verliezen te verrekenen middels het vormen van een reserve. In paragraaf 3 worden “buitenjaarse” verliesverrekeningsregels uiteengezet. Daarmee bedoel ik de aan het eind van het fiscale jaar bij beschikking vastgestelde nog te verrekenen verliezen (compensabele verliezen). In verschillende sub-paragrafen worden de verliesverrekeningstermijnen, verliesverrekeningstemporisering, houdsterverliezen, handel in verlieslichamen, verliesverrekening bij fusie en splitsing en het fiscale eenheidsregime behandeld. Ik sluit in paragraaf 4 af met een slotbeschouwing.
Original languageDutch
Article numberTFO 2021/176.1
Pages (from-to)85-94
JournalFiscaal ondernemingsrecht
Volume2021
Issue number176.1
Publication statusPublished - 1 Aug 2021

Keywords

  • verliesverrekening
  • verliesverrekeningstemporisering
  • liquidatieverliezen
  • verlies

Cite this