Vermogen als zelfstandige factor van draagkracht

Arjen Lejour, Leo Stevens

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Aanleiding voor dit overzichtsartikel is een brief van de Staatssecretaris van Financiën over de complicaties die mensen ervaren als besloten wordt bij de vormgeving van draagkrachtbelastingen en inkomensafhankelijke regelingen naast de vermogensinkomsten ook het vermogensbezit als zelfstandige factor van draagkracht toe te passen. Ook de signalen over een groeiende scheefheid in de inkomens- en vermogensverdeling rechtvaardigen nadere aandacht voor instrumenten die invloed kunnen hebben op deze ontwikkeling.
In de toeslagen en inkomensafhankelijke regelingen zijn de inkomsten uit vermogen onderdeel van het verzamel­inkomen dat als zodanig ook fungeert als Awir-inkomenstoets. Dat heeft tot gevolg dat de tekortkomingen ervan ook doorwerken in de hoogte van de toeslagen en/of de inkomensafhankelijke regelingen. Dat geldt op overeenkomstige wijze voor de vermogensrendementsgrondslag die bepalend is voor de Awir-vermogenstoets.
De auteurs beschrijven de wisselwerking tussen de belastingheffing en inkomensondersteuning en beogen te komen tot systeemaanpassingen die de gesignaleerde tekortkomingen repareren en die het stelsel van toeslagen begrijpelijker en efficiënter moeten maken.
Original languageDutch
Pages (from-to)1090-1108
JournalWeekblad Fiscaal Recht
Issue number7252
Publication statusPublished - 6 Sept 2018

Cite this