Verzoek tot schorsing van ontheffing op grond van art. 75 flora- en faunawet voor opzettelijk verontrusten van enkele soorten reptielen en amfibieën wordt afgewezen omdat verzoekster niet als belanghebbende kan worden aangemerkt

Research output: Memorandum/expositionCase noteProfessional

Search results