Vijfde afdeeling : schorsing van de vervolging : artikelen 14-20

F.G.H. Kristen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

In deze inleiding op de vijfde afdeling van Titel I van Boek 1 van het Wetboek van Strafvordering wordt ingegaan op de inhoud, de betekenis, de reikwijdte en de gevolgen van schorsing van de vervolging. Daartoe de regeling van de schorsing van de vervolging gepositioneerd ten opzichte van andere vormen waarmee een onderbreking van de vervolging kan worden bewerkstelligd. Vervolgens staat het vervolgingsbegrip in de regeling van de schorsing van de vervolging centraal. Dat vervolgingsbegrip is immers bepalend voor de vraag wanneer en wat er kan worden geschorst. Na een uitvoerig onderzoek wordt geconcludeerd dat het traditionele vervolgingsbegrip tot ongerijmdheden leidt. Een op de regeling toegespitst vervolgingsbegrip wordt ontwikkeld. De gevolgen van een schorsing van de vervolging worden geïnventariseerd, waaronder de samenloop met de ontnemingsprocedure, de vervolging van meerdere feiten en de vervolging van meerdere verdachten. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de gronden voor schorsing van de vervolging kunnen worden aangevoerd. Ten slotte wordt beschreven hoe een schorsing van de vervolging wordt beëindigd en op welke wijze de vervolging kan worden hervat. Wegens ontbreken van een wettelijke voorziening wordt daartoe een eigen procedure voorgesteld en uitgewerkt.
Original languageDutch
Title of host publicationA.L. Melai
Subtitle of host publicationhet wetboek van strafvordering
EditorsM.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos, A.H.J. Swart
Place of PublicationDeventer
PublisherGouda Quint
Pages1-205
Number of pages69
ISBN (Print)902212004
Publication statusPublished - 2000
  • Losbladig commentaar op het Wetboek van Strafvordering

    Borgers, M. J. (Researcher), Simmelink, J. B. H. M. (Researcher), Embregts, M. C. D. (Researcher), Kristen, F. G. H. (Researcher), Malschaert, D. G. A. W. (Researcher), Valkenburg, W. E. C. A. (Researcher), de Hullu, J. (Researcher), Brienen, M. E. I. (Researcher), Hoegen, E. H. (Researcher), Faure, M. G. (Researcher), de Roos, T. A. (Researcher), van der Landen, D. (Researcher), Groenhuijsen, M. (Researcher) & Koopmans, I. M. (Researcher)

    1/01/9831/12/02

    Project: Research project

Cite this