Vijfentwintig jaar onderzoek naar de houding tegenover migranten in België. Verandering en stabiliteit in de periode 1991-2014

J. Billiet*, Koenraad Abts, J. Galle, Bart Meuleman, Marc Swyngedouw

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Het ISPO-KU Leuven-verkiezingsonderzoek bevraagt sinds 1991 de Vlaamse en
Waalse kiezers naar gevoelens van economische en culturele bedreiging die (kunnen) gepaard gaan met de aanwezigheid van migranten. Een gezamenlijke analyse van de gegevens voor Vlaanderen en Wallonië door middel van een scalar invariant structureel vergelijkingsmodel voor de periode 1991-2014 leert dat de weerstand tegen de aanwezigheid van migranten fuctuaties kent maar gedurende deze periode relatief stabiel is, met misschien 2014 als de grote uitzondering. In de bestudeerde periode is er geen eenduidige toename of afname van de negatieve houdingen tegenover migranten. Een vergelijking tussen Vlaanderen en Wallonië toont dat de gepercipieerde bedreiging door etnische minderheden in de twee regio’s niet steeds synchroon verloopt. Een opvallende vaststelling is dat er zich tussen 2010 en 2014 in zowel Vlaanderen als Wallonië een sterke onverwachte daling voordoet in de perceptie van bedreiging door etnische minderheden. Deze vaststelling wordt bevestigd door de jaarlijkse SCV-survey
Original languageDutch
Pages (from-to)3-19
JournalSociologos: Tijdschrift voor Sociologie
Volume38
Issue number1
Publication statusPublished - 2017

Cite this