Volksgezondheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden: Een vergelijking met andere westerse landen en hun Caribische gebieden , 1980-2014

S.P.A. Verstraeten*, J.P. Mackenbach, Hans van Oers

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Doel
Nagaan hoe het verloop van de sterftecijfers in Nederland, Aruba en Curaçao zich verhoudt tot dat in andere westerse landen en hun Caribische gebieden.

Opzet
Beschrijvend, retrospectief onderzoek.

Methode
Er werden trendanalysen uitgevoerd van de sterfte- en doodsoorzaakgegevens uit de periode 1980-2014. Dit betrof analyse van voor leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers en uitsplitsing naar leeftijd en doodsoorzaak van de verschillen in levensverwachting tussen Nederland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk enerzijds en de door deze westerse landen bestuurde Caribische gebieden anderzijds.

Resultaten
In de periode 1980-2014 was er op Aruba en Curaçao een daling van de mannelijke en een stagnatie van de vrouwelijke levensverwachting. De trends zijn daarmee gedivergeerd vergeleken met Nederland. De levensverwachting in Caribische gebieden met relatief weinig autonomie – de Franse en Britse eilanden – verliep daarentegen parallel aan die van hun westerse bestuurder. Op de Amerikaanse eilanden was dat alleen het geval voor vrouwen. Uitsplitsing van de sterfteverschillen naar doodsoorzaak laat zien dat sterfte aan hart- en vaatziekten en sterfte door uitwendige oorzaken een belangrijke bijdrage leveren aan de oversterfte in de Caribische gebieden, met de minst gunstige uitkomsten voor de Nederlandse eilanden.

Conclusie
De trend in de levensverwachting in de periode 1980-2014 was veel ongunstiger voor de Nederlandse eilanden, die een relatief hoge mate van autonomie hebben, dan voor de Caribische eilanden met een sterkere politieke band met hun westerse bestuurder. De onderliggende trends in doodsoorzaken zijn vergelijkbaar tussen de Caribische eilanden en weerspiegelen mogelijk regiospecifieke factoren. De omvang van de sterfteverschillen met de westerse landen verschilt echter sterk, met name voor hart- en vaatziekten, verkeersongevallen en geweld.
Original languageDutch
JournalTijdschrift voor Geneeskunde
Volume165
Issue number6
Publication statusPublished - 2021

Cite this