Voorspellen van intramuraal geweld op korte termijn met het Instrument voor Forensische Behandelevaluatie (IFBE), ROM-instrument in de tbs voor verschillende doelgroepen

Erwin Schuringa, M. Spreen, Stefan Bogaerts

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

3 Citations (Scopus)

Abstract

Achtergrond
Uit onderzoek is gebleken dat het Instrument voor Forensische Behandelevaluatie (IFBE) bruikbaar is voor een heterogene groep tbs-patiënten als behandelevaluatie- en risicomanagementinstrument. Het is echter niet duidelijk of dit ROM-instrument voor verschillende doelgroepen binnen de tbs intramuraal geweld op de korte termijn kan voorspellen.

Doel
Onderzoeken in hoeverre de factor probleemgedrag van het IFBE bruikbaar is voor het voorspellen van intramuraal geweld, rekening houdend met verschillende doelgroepen in de tbs. Beschrijven wat de praktische waarde van deze IFBE-factor is voor risicomanagement.

Methode
Via logistische-regressieanalyse bepaalden wij de voorspellende waarde van de factor probleemgedrag voor intramuraal geweld op korte termijn (4 tot 8 maanden), waarbij we rekening hielden met verschillende doelgroepen. Met een ROC-analyse werd bepaald of deze factor van praktische waarde kan zijn voor risicomanagement.

Resultaten
De factor probleemgedrag voorspelde intramuraal geweld op korte termijn met een oddsratio van 1,68, waarbij we geen significante verschillen tussen de doelgroepen vonden. Met een afkappunt van 7 op de factor probleemgedrag (uitersten: 1-17) zou 82% van de patiënten correct ingedeeld worden in een hoog- of laagrisicogroep voor intramuraal geweld.

Conclusie
De factor probleemgedrag van het IFBE is geschikt ter ondersteuning van het voorspellen van intramuraal geweld op korte termijn voor verschillende doelgroepen binnen de tbs.
Original languageDutch
Pages (from-to)662-671
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume60
Issue number10
Publication statusPublished - 2018

Cite this