Voortvarend rechtspreken, een must, kroniek van het vereiste van de redelijke termijn (art. 6, lid 1 EVRM)

A.M.L. Jansen

  Research output: Contribution to journalArticleScientific

  Abstract

  Het in art. 6 EVRM neergelegde redelijke-termijnvereiste is een kwantitatieve topper in Straatsburg. De ontwikkelingen rondom dit vereiste blijken nog geenszins te stagneren. Zowel binnen het strafrecht, het civiel recht als het bestuursrecht doen zich diverse perikelen voor omtrent de redelijke termijn. Deze ontwikkelingen hebben implicaties voor de lidstaten, Nederland incluis. In het onderhavige artikel wordt een aantal van de diverse recente ontwikkelingen aangestipt, waarvan enkele nader onder de loep worden genomen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)812-825
  Number of pages14
  JournalNJCM-bulletin
  Volume7
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this