Vormen en trajecten van armoede in het Belgische en Britse welvaartsregime: Multidimensionele armoededynamieken bestudeerd vanuit de sociologie van de levensloop

Research output: ThesisDoctoral Thesis

Original languageDutch
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes

Cite this