Waarden in het web van zin en betekenis

A.H. Vedder

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Abstract

Hoe begrijpen wij de betekenis van waardennoties? Om preciezer te zijn: wat is er nodig om te begrijpen wat de strekking is van dergelijke noties; wat is er nodig om te begrijpen dat een bepaalde waarde bij een feitelijke of denkbare stand van zaken in het geding is? In deze bijdrage wordt beargumenteerd dat het antwoord op deze vragen gezocht moet worden in een omschrijving van de specifieke functie of pointe van deze noties en van de fenomenen die daarmee kunnen worden aangeduid. Dergelijke omschrijvingen zijn slechts mogelijk door de explicitering van de inbedding of verwevenheid van de noties in een meeromvattend web of net van andere morele en niet-morele noties. Dit web of net van noties zou men wellicht kunnen aanduiden met de term levensbeschouwing met dien verstande echter dat het daarbij gaat om een kader van kennis, overtuigingen en motivaties dat niet persoonlijk en op individuele keuze gebaseerd is. Bovendien lijken grote delen van dit kader een bestaan te leiden in de vorm van nog niet (volledig) gearticuleerde noties en verbanden. De explicitering van de onderlinge samenhang van de betekenissen van waardennoties kan volgens de auteur het inzicht vergroten in de aard van morele kennis en van mensen als morele denkers en doeners. Genoemde personen: Wittgenstein, Kovesi, Austin.
Original languageDutch
Title of host publicationOver idealen
EditorsW. van der Burg, F.W.A. Brom
Place of PublicationDeventer
PublisherW.E.J. Tjeenk Willink
Pages39-54
Number of pages16
ISBN (Print)9027149518
Publication statusPublished - 1998

Cite this