WBP: veranderingen voor de zorgsector

J. Nouwt

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

In deze bijdrage wordt een schets gegeven van de voorwaarden die de WBP stelt aan de rechtmatige verwerking van medische persoonsgegevens. Voorts wordt geadviseerd om de thans bestaande en op de WPR gebaseerde privacyreglementen niet te vernieuwen. Privacyreglementen blijken in de praktijk namelijk weinig nut te hebben. In plaats daarvan lijkt een systematische en met het oog op de invoering van de WBP binnen de zorgorganisaties noodzakelijke inventarisatie van verwerkingen meer aangewezen. Ook op andere procedurele aspecten die met de invoering van de WBP in de gezondheidszorg samenhangen, in het bijzonder de aanmeldingsplicht en de informatieplicht, wordt ingegaan. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het commentaar dat de zorgorganisaties hadden op het concept voorstel van de WBP. Veel onrust lijkt weggenomen te kunnen worden door te wijzen op de voorrang die de privacyregels van de WGBO hebben boven die van de WBP. Althans wanneer sprake is van een verwerking in verband met een geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Original languageDutch
Pages (from-to)65-70
Number of pages6
JournalPrivacy en informatie
Volume3
Issue number2
Publication statusPublished - 2000

Cite this