We zijn nog maar net begonnen

Research output: Book/ReportInaugural speechOther research output

743 Downloads (Pure)

Abstract

Hartelijk dank voor uw komst naar deze openbare rede. Arbeidsdeskundigheid en inclusieve innovatie van arbeid is de titel van de leerstoel die door het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen is ingesteld. Waar hebben we het dan over? Wat is arbeidsdeskundigheid en wat is inclusieve innovatie van arbeid? Laat ik met het laatste beginnen. Inclusieve innovatie van arbeid gaat over de vraag hoe kunnen we het werk in Nederland zo vernieuwen dat meer mensen een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden waar zij voor zichzelf waarde aan ontlenen. In het bijzonder gaat het dan om mensen die nu langs de kant staan, of om mensen die een risico lopen om langs de kant te komen staan. Mensen die om verschillende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of een kwetsbare positie hebben op die arbeidsmarkt. In onze samenleving speelt het hebben van werk een belangrijke rol in wie je bent en om ergens bij te horen, belangrijke voorwaarden voor welbevinden. Zo we zien dat bij mensen die hun werk verliezen, de gezondheid achteruit gaat maar ook dat zodra mensen weer werk hebben hun gezondheid weer toeneemt (Blonk, 2006). Werk is in die zin ook een soort van medicijn. En hoewel de economie nu volop draait en de werkloosheid daalt, daalt de langdurige werkloosheid nauwelijks en is het ook voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn bijzonder moeilijk een passende baan te vinden. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat er door technologische ontwikkelingen tenminste een miljoen werknemers een kwetsbare arbeidsmarkt positie hebben (Sanders, 2016; Sanders, Dorenbosch & Blonk, 2015). Als je dat bij elkaar optelt gaat het zomaar over twee miljoen mensen. De vraag is dan ook hoe kunnen we een arbeidsmarkt creëren die voor deze mensen wel een plek weet te bieden, een inclusieve arbeidsmarkt (Boselie, van der Lippe, de Moor, Pennings, Taris & Schippers, 2015). Kunnen we bijvoorbeeld innoveren voor meer werk voor deze groep? En dan niet zo maar werk, maar werk waar de persoon voor zichzelf waarde aan ontleent, waarin ieders talent optimaal de kans krijgt (van der Klink, Bültmann, Burdorf, Schaufeli, Zijlstra, Abma, Brouwer & van der Wilt, 2016).
Original languageDutch
PublisherTilburg University
Number of pages25
Publication statusPublished - 2018

Cite this