Welke rol speelt creativiteit bij productieve cultuurdeelname? Een onderzoek onder 1178 studenten van kunst- en andere opleidingen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

62 Downloads (Pure)

Abstract

Creativiteit en verbeelding worden als essentieel voor de schepping van
kunst gezien. Tegelijkertijd is zelden de relatie tussen beide aangetoond.
Creativiteit is niet tastbaar. Het kan niet vastgepakt en gewogen worden.
De auteurs hebben daarom gepoogd met een reeks vragen ofwel meetinstrument creativiteit als persoonlijkheidstrek zichtbaar te maken.
Deze enquêtevragen staan centraal in een onderzoeksprogramma waaraan uiteenlopende doelgroepen – variërend van studenten, schrijvers,
kunstenaars en ingenieurs – hebben deelgenomen. De twee onderzoekers
hebben gepoogd vast te stellen of creativiteit daadwerkelijk samenhangt
met het maken van kunst. Zijn beroepskunstenaars aantoonbaar creatiever
dan amateurs? Zijn beiden creatiever dan mensen die alleen receptief
aan cultuur deelnemen?
Original languageDutch
Number of pages12
JournalBoekmancahier
Volume11
Publication statusPublished - 2018

Cite this