Werkzekerheid: Een strategie voor Europa

Sonja Bekker

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

  Abstract

  Vaak lijken arbeidsmarkt en sociaal beleid een puur nationaal domein waar de overheid, sociale partners en andere relevante actoren vorm geven aan werk en zekerheid. Toch is arbeid ook een Europese aangelegenheid. Delors, destijds voorzitter van de Europese Commissie, wees er begin jaren negentig van de vorige eeuw al op. Toen was structurele werkloosheid een probleem dat vele landen met elkaar deelden. Gezamenlijke actie op EU-niveau was daarom nodig. Uit deze discussie is de Europese werkgelegenheidsstrategie ontstaan. Deze is nu onderdeel van de Europa 2020 Strategie, datie een slimme, duurzame en inclusieve economie nastreeft met meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang. Werkzekerheid past goed in deze strategie.
  Original languageDutch
  Title of host publicationSamen werken aan werkzekerheid
  PublisherNNBU
  Pages51-52
  Publication statusPublished - 2016

  Cite this