Wetgeving inzake morele kwesties: een procesgerichte benadering

W. van der Burg

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Mogen morele normen, bijvoorbeeld rond abortus of homoseksualiteit, in wetgeving worden omgezet? Dit is doorgaans de centrale vraag in rechtsfilosofische analyses over de verhouding tussen moraal en wetgeving. Daarbij gaat men uit van twee veronderstellingen. Ten eerste veronderstelt men dat de morele normen bekend en relatief onomstreden zijn. Ten tweede worden juridische regels een effectief middel geacht om morele normen af te dwingen. In onze pluralistische en dynamische samenleving zijn deze veronderstellingen minder adequaat. De moraal is zeer divers en sterk in beweging en bovendien vaak niet toegesneden op nieuwe kwesties zoals die rond biotechnologie. De handhaving van juridische regels blijkt steeds meer een probleem. In een dergelijke situatie kan de verhouding tussen wetgeving en moraal beter worden gezien als een tweerichtingsverkeer. Hierbij is er zowel tijdens het wetgevingsproces als tijdens het implementatieproces een voortdurende wisselwerking tussen de ontwikkeling van morele normen en de rechtsontwikkeling. In zo'n benadering past ook een andere visie op wetgeving. De expressieve en communicatieve functies van de wet komen dan meer op de voorgrond te staan.
Original languageDutch
Pages (from-to)79-87
Number of pages9
JournalArs Aequi
Volume47
Issue number2
Publication statusPublished - 1998

Cite this