Zorgplichten in het milieurecht en hun fiscale gevolgen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientific

Abstract

In deze bijdrage bleek dat de zorg voor het milieu als belangrijke maatschappelijke norm leidt tot grensoverschrijdende ontwikkelingen in het recht. Enerzijds worden de grenzen van traditionele rechtsgebieden - publiek- en privaatrecht - overschreden. Anderzijds is het van belang dat de domeinspecificiteit van begrippen, beginselen en leerstukken bij dergelijke sfeerovergangen steeds goed voor ogen wordt gehouden. Sfeerovergangen moeten met de nodige behoedzaamheid plaatsvinden. In dit perspectief worden een aantal aspecten van de abstracte zorgplichten van rechtssubjecten ten opzichte van elkaar en de zorgplichten en plichten ten behoeve van het milieu besproken. De aard en omvang van dergelijke plichten worden mede bepaald door domeinspecifieke karakteristieken, waaronder de asymmetrie of symmetrie van de in het geding zijnde rechtsbetrekkingen. Dit wordt aan de hand van twee vormen van fiscale doorwerking van milieurechtelijke (zorg)plichten in het belastingrecht toegelicht. Daarbij zal blijken dat een statische opvatting van het begrip rechtsbetrekking respectievelijk het negeren van het onderscheid tussen privaat- en publiekrechtelijke interpretatiemethoden leiden tot een onjuiste invulling van de fiscale rechten en plichten van de burger.
Original languageDutch
Title of host publicationVraagstukken van milieurechtelijke begripsvorming
EditorsS. Gutwirth, R. Foqué
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Pages193-217
Number of pages25
ISBN (Print)9038708289
Publication statusPublished - 2000

Cite this